Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Obszary zdegradowane w programie rewitalizacji
Streszczenie:
Zbiór danych zawierający położenie obszarów zdegradowanych w Krakowie.
Słowa kluczowe:
rewitalizacja, MSIP, pobieralne, PI
Kategoria:
Biologia i ekologia, Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

pi.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006