Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Stanowisko Informacyjno-Podawcze
Streszczenie:
Zbiór lokalizacji stanowisk informacyjno-podawczych.
Słowa kluczowe:
stanowisko informacyjno-podawcze, podanie, wniosek, MSIP, pobieralne, OR
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Organizacji i Nadzoru

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Polska

or.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006