Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Miejskie jednostki pomocy społecznej
Streszczenie:
Zbiór lokalizacji Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
Słowa kluczowe:
pomoc społeczna, jakość życia, lokalne społeczeństwo
Kategoria:
Kultura, społeczeństwo i demografia, Zdrowie i choroby,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
2178
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14

30-529 Kraków

Polska

do@mops.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006