Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Decyzje dotyczące usunięć i nasadzenia zieleni
Streszczenie:
Zbiór wydanych decyzji nasadzenia, usunięcia oraz odmowy usunięcia zieleni, odniesione przestrzennie.
Słowa kluczowe:
nasadzenia drzew, usunięcie drzew, MSIP, niepobieralne, WS
Kategoria:
Środowisko i ochrona,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska

Osiedle Zgody 2

31-949 Kraków

Polska

ws.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006