Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Hiposometria
Streszczenie:
Dane rastrowe przechowujące wysokość bezwzględną n.p.m.
Słowa kluczowe:
mapa hipsometryczna, wysokość, hipsometria, MSIP, niepobieralne, GD
Kategoria:
Dane wysokościowe i produkty pochodne, Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

Polska

msip@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006