Powrót do katalogu danych i usług

Usługi MSIP

Tytuł zasobu:
Rastry obowiązujących MPZP
Streszczenie:
Usługa WMS zawierająca przycięte rastry obowiązujących MPZP.
Słowa kluczowe:
MSIP, MPZP, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o planach, przeznaczenie terenu, planowanie przestrzenne, plany obowiązujące, usługa WMS, niepobieralne, BP
Typ usługi:
WMS,
Zobacz metadane usługi:
Właściciel danych:

Urząd Miasta Krakowa Wydział Planowania Przestrzennego

Mogilska 41

31-545 Kraków

Polska