Nowe warstwy w Portalu MSIP

W ramach aktualizacji danych w naszym Portalu dodaliśmy nowe warstwy do kompozycji mapowych oraz nową mapę bazową.

W kompozycji Portal mieszkańca udostępniliśmy lokalizację placówek edukacyjnych samorządowych i niesamorządowych na rok szkolny 2019/2020. Natomiast z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pozyskaliśmy Ortofotomapę z roku 2018, która jest gotowa do oglądania jako mapa bazowa lub jako warstwa w kompozycji Mapy historyczne.

Tagi: portal, msip

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Zobacz także