Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe narzędzia na portalu Obserwatorium

Logowanie, edycja, wyszukiwanie i pobieranie danych w zaktualizowanym Portalu MSIP Obserwatorium.

Uaktualniona wersja naszego portalu wraz z nowymi narzędziami oraz modułem logowania zintegrowanym z Miejską Platformą Internetową Magiczny Kraków jest już dostępna.

Nowe ObserwatoriumW nowej wersji Portalu, oprócz nieco zmienionej szaty graficznej, urozmaicone zostało narzędzie Wyszukiwanie zaawansowane o funkcje dodawania i usuwania z aktualnych wyników, a także na Liście warstw można wyszukiwać warstwy, włączać/wyłączać oraz zwijać/rozwijać wszystkie warstwy.

W ramach rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej udostępniliśmy trzy nowe widgety: Wyszukiwanie metadanych, Pobieranie danych, Edytor, a także moduł logowania zintegrowany z Miejską Platformą Internetową Magiczny Kraków – dostępne we wszystkich kompozycjach 2D na portalu.

Użytkownik korzystając z poszczególnych kompozycji na Portalu MSIP ma możliwość zalogowania się za pomocą widgetu Logowanie. Automatycznie po naciśnięciu Zaloguj użytkownik przekierowany jest na stronę logowania w portalu Magiczny Kraków, gdzie ma możliwość założyć nowe konto lub skorzystać z już istniejącego. Po zalogowaniu użytkownik wraca do wybranej kompozycji na Portalu MSIP. Logowanie konieczne jest, aby skorzystać z usług pobierania i edycji.

wyszukiwanieNarzędzie Wyszukiwanie metadanych dostępne jest dla każdego użytkownika (zalogowanego i niezalogowanego), służy do wyszukiwania informacji o danych, znajdujących się na Portalu MSIP oraz usług przestrzennych udostępnionych w ramach MSIP. Wyszukiwanie informacji realizowane jest na trzy sposoby:

  • wyszukiwanie proste, poprzez wpisanie słowa kluczowego
  • wyszukiwanie zaawansowane, poprzez filtrowanie wyników po poszczególnych polach,
  • wyszukiwanie graficzne, pozwalające na wprowadzenie zakresu przeszukiwanego obszaru w oknie mapy

Wyszukane dane można wysłać do siebie e-mailem w formie raportu, a także przygotować do pobrania.

Widget Pobierania danych umożliwia eksport Otwartych Danych zamieszczonych w Portalu MSIP, nieobjętych prawnymi ograniczeniami w formatach plików przestrzennych (*.shp, *.dxf, *.kml, *.kmz, *.geojson). Wyszukiwanie danych do pobrania może odbyć się bezpośrednio w oknie widgetu lub poprzez narzędzie Wyszukiwania metadanych.

Zalogowani użytkownicy mogą również skorzystać z narzędzia Edytor, który pozwala na rysowanie swoich obiektów (punktowych, liniowych i powierzchniowych) na mapie. Do każdego obiektu możliwe jest wpisanie jego atrybutów, a także nadanie odpowiedniego stylu i etykiety.

W związku z dodaniem nowych funkcjonalności zaktualizowany został również regulamin korzystania z Portalu MSIP Obserwatorium, dostępny tutaj.

 


Wdrożone narzędzia zostały zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1  E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E – usługi w informacji przestrzennej.

obserwatorium_nowe.png
wyszukiwanie_widget.png
edytor2.png-widget 1
widget 1
edytor3.png-widget 1
widget 1
pobieranie2.png-widget 1
widget 1
obserwatorium_nowe.png
wyszukiwanie_widget.png
edytor2.png-widget 1
edytor3.png-widget 1
pobieranie2.png-widget 1
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marzena Koziak
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2019-11-07
Data aktualizacji: 2020-06-04
Powrót
Znajdź