Aktualności rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowa kompozycja dotycząca uchwały krajobrazowej w Portalu MSIP

Kompozycja zawiera dane dotyczące uchwały w sprawie ustalenia „Zasad warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tzw. uchwały krajobrazowej, podjętej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 26 lutego 2020 roku.

Na mapie przedstawione zostały strefy przestrzenne, ulice wylotowe oraz planowane trasy. W strefach przestrzennych, według uchwały, wprowadzony został ograniczony katalog dopuszczonych nośników reklamowych, tj. bannery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m kw., a także inne tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe umieszczane na obiektach budowlanych. Dokument precyzuje także warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach.

Uchwała wejdzie w życie 1 lipca 2020 r. Zawarte w dokumencie zakazy, warunki i zasady będą stosowane do obiektów sytuowanych, budowanych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, które już istnieją, będzie trzeba dostosować do nowych wymogów w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Wymóg ten nie dotyczy obiektów małej architektury, które będą istnieć w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Ostateczny tekst uchwały można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marzena Koziak
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2020-06-04
Data aktualizacji: 2020-06-08
Powrót
Znajdź