Kompozycje mapowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mapy

Znajdź

Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.

Przejdź do mapy

Przeglądarka danych archiwalnych

Kompozycja mapowa zawiera specjalne narzędzie Suwak czasu , które umożliwia przeglądanie archiwalnych stanów struktury własności i granic działek.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapa dla architektów i planistów

Portal dedykowany dla planistów i architektów, zawierający warstwy takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencję gruntów i budynków, GESUT, BDOT czy strukturę własności.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Portal mieszkańca

Kompozycja mapowa mająca na celu pomóc mieszkańcom w ich codziennym życiu. Można tu znaleźć takie informacje jak lokalizacje posterunków policji, przystanków autobusowych i tramwajowych, publicznie dostępnych punktów WiFi, placówek samorządowych i niesamorządowych czy granic stref parkowania.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Kształtowanie i ochrona środowiska

Portal przedstawiający dane Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Główne z nich to: źródła niskiej emisji, geologia i ruchy masowe, projekt Monit-Air-Atlas. Pozwala pozyskać informacje o środowisku, o jego zmianach dotyczących różnych zjawisk przyrodniczych lub antropogenicznych, jakie występują w Krakowie.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Informacja o gospodarce zielenią przy inwestycjach

Kompozycja mapowa prezentująca decyzje dotyczące nasadzeń i usunięcia zieleni. Portal umożliwia też wyszukania działki, dla której wydana została decyzja.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Kompozycja zbiorcza

Portal, w którym zebrane są wszystkie warstwy zamieszczone w innych kompozycjach prezentowanych w Obserwatorium.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapy użytkowników

Kompozycja mapowa prezentująca efekty projektów realizowanych przez studentów krakowskich uczelni w oparciu o dane w MSIP. Zawiera dane na temat lokalizacji bankomatów, krakowskim zoo oraz terenie byłego obozu w Płaszowie.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapa Hałasu 2012

Kompozycja mapowa wykonana z danych pozyskanych w roku 2012, której celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu, występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Stworzenie map akustycznych wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2018 r., poz. 799, z póź. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapa Hałasu 2017

Kompozycja mapowa wykonana z danych pozyskanych w roku 2017, której celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu, występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Stworzenie map akustycznych wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2018 r., poz. 799, z póź. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

+ Czytaj dalej

Przejdź do mapy

Mapy historyczne

Kompozycja mapowa zawierająca mapy historyczne z różnych okresów istnienia miasta oraz zabytki i informacje na ich temat. W portalu znajdują się skalibrowane plany miasta, a także ortofotomapy z różnych lat, co pozwala na porównanie zmian, które zaszły na przestrzeni lat.

+ Czytaj dalej