Kompozycje mapowe rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kształtowanie i ochrona środowiska

Portal przedstawiający dane Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Główne z nich to: źródła niskiej emisji, geologia i ruchy masowe, projekt Monit-Air-Atlas. Pozwala pozyskać informacje o środowisku, o jego zmianach dotyczących różnych zjawisk przyrodniczych lub antropogenicznych, jakie występują w Krakowie.

W dniu 30.06.2021 mapa została wzbogacona o następujące dane:

  • Instalacje na paliwo stałe stosowane w gastronomii – mapa instalacji zgłoszonych zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska

Mapa „Instalacje na paliwo stałe stosowane w gastronomii” prezentuje lokalizacje restauracji, w których funkcjonują piece do pizzy opalane drewnem lub grille węglowe. Instalacje tego rodzaju podlegają obowiązkowi zgłoszenia, w przypadku gdy stosowane są w gastronomii przystosowanej do obsługi powyżej 500 osób na dobę. Kwestię tę reguluje art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).

Zgodnie z art. 96 ust. 8 ww. ustawy, do instalacji dla których wymagane jest dokonanie zgłoszenia instalacji, nie ma zastosowania uchwała antysmogowa wprowadzająca zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Lokale zaznaczone na mapie, w związku z dokonanym zgłoszeniem instalacji, nie podlegają obowiązującemu na terenie Miasta Krakowa zakazowi stosowania paliw stałych wprowadzonemu uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XVIII/243/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na  obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2018-10-03
Data aktualizacji: 2021-10-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź