Mapy hałasu 3D 2017

Mapy hałasu 3D 2017
Fot. MSIP Kraków

W 2017 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano (zaktualizowano) Mapę akustyczną Miasta Krakowa. Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Mapa akustyczna Miasta Krakowa pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Zobacz Mapę Hałasu 2017 2D oraz portal informacyjny na temat Mapy Akustycznej Miasta Krakowa.  

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Radoslaw Lisak
Podmiot publikujący: MSIP Kraków