Demografia i ceny nieruchomości – archiwum

Demografia i ceny nieruchomości – archiwum
Fot. MSIP Kraków

W kompozycji Demografia i ceny nieruchomości – archiwum możesz porównać dane z różnych lat i sprawdzić jak zmieniają się ceny nieruchomości oraz ilość zameldowanych osób w Krakowie.

Dane demograficzne przedstawione zostały w formie zagregowanej za pomocą heksagonów o boku równym 250 metrów. Dane archiwalne pokazują stan na 1 stycznia każdego roku.

Dane dotyczące cen nieruchomości zostały uśrednione i przypisane do odpowiednich jednostek urbanistycznych. W kompozycji dostępne są dane z cen nieruchomości lokalowych, użytkowych i garaży.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Łukasz Socha
Podmiot publikujący: MSIP Kraków