Budżet Obywatelski - mapa

Budżet Obywatelski - mapa
Fot. MSIP Kraków

W kompozycji Budżet Obywatelski – mapa możesz sprawdzić czy na dzień składania wniosku działka należy do miasta. Zgodnie z Regulaminem BO tylko na działkach miejskich można realizować zadania.

Kolorem niebieskim zostały odznaczone działki (ok 30 000), na których istnieje potencjalna możliwość realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.  

Uwaga !

Mapa jest jedynie narzędziem pomocniczym. Możliwość realizacji projektów na wybranych działkach każdorazowo będzie sprawdzana podczas oceny merytorycznej złożonych propozycji zadań.

 


Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
POLECAMY
POLECAMY