Budżet Obywatelski - mapa

Budżet Obywatelski - mapa
Fot. MSIP Kraków

W kompozycji Budżet Obywatelski – mapa możesz sprawdzić czy na dzień składania wniosku działka należy do miasta.  Zgodnie z Regulaminem BO tylko na działkach miejskich  można realizować zadania.

Kolorem niebieskim zostały odznaczone działki (ok 30 000) na których istnieje potencjalna możliwość realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.  

Uwaga !

Mapa jest jedynie narzędziem pomocniczym. Możliwość realizacji projektów na wybranych działkach każdorazowo będzie sprawdzana podczas oceny merytorycznej złożonych propozycji zadań.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
POLECAMY